Mäklarinformation


Brf Knoppen 11, Fleminggatan 95-97, org.nr 769604-9662 

 


Generell information om fastigheten 


Föreningen äger fastigheten Knoppen 11, har 40 lägenheter och två hyresgäster (Sushi och Pizzeria). Föreningen äger marken.


Föreningens ekonomi är mycket stark, föreningen sålde en hyresrätt under sommaren 2021 och nuvarande belångsgrad är på 500 kr/kvm.Ekonomi och årsavgifter 


Ekonomin är god, se årsredovisning. Avgifterna sätts av styrelsen och är fördelade enligt andelstal. 


  • Kabeltv (ComHem) ingår i årsavgiften (dvs de analoga kanalerna, digitalt from hösten 2020). 
  • Fiber-bredband (Stockholms Stadsnät), ingår i årsavgiften. 
  • Uppvärmning ingår i årsavgiften. 
  • Vatten ingår i årsavgiften. 
  • Brf-försäkring (sk Brf-tillägg) ingår ej avgiften, vanlig hemförsäkring ingår ej. 


Det finns inga planerade/beslutade avgiftshöjningar eller avgiftssänkningar i nuläget.


Kommande och planerat underhåll 


En underhållsplan finns framtagen för kommande 10-årsperiod, och planen antogs på årsstämman 2010. Planen uppdateras löpande av styrelsen. Övrig underhållshistorik se årsredovisningen på fliken ekonomi.

 

Byggnader, yttre miljö och gemensamma ytor 


Byggnaderna uppfördes 1904. 

Föreningen äger två byggnader:  gathus 95 och 97 samt gårdshus 95A och 97A.

Parkeringsplatser finns ej.

Föreningen har två gårdar.

Soprum med källsortering finns på första gården.

Tvättstuga finns i gathuset, ingång från första gården.

Cykelrum finns i gathuset, ingång från första gården.

Värmesystem är vattenburen (fjärrvärme), som ingår i avgiften. Fjärrvärmecentralen finns i gårdshusets källare. 

Förråd finns i källaren (gårdshuset), ingång från inre gården. 

Grillning får ske på gårdarna på angivna platser.

   

Andrahandsuthyrning 


Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om uthyrning  ska vara skriftlig och göras på särskild blankett dom finns på denna hemsida.  I den framgår skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period för vilken tillstånd redan beviljats. 


Tillstånd för andrahandsuthyrning ges i regel för ett år i taget. Önskar bostadsrättshavaren, innan pågående godkänd uthyrning har gått ut, fortsätta uthyrning ska ansökan  om förlängning göras senast en månad innan den utgångna tiden. 


Övrigt att beakta: 

  • Föreningen godkänner ej andrahandsuthyrning kortare än 3 månader. 
  • Föreningen tar ut en avgift, från bostadsrättshavaren som hyr ut, om 10% av gällande prisbasbelopp per uthyrningstillfälle i enlighet med antagna stadgar/stadgeändring (årsstämmorna 2014 och 2015).  
  • Föreningen medger endast andrahandsuthyrning till namngiven person (ej juridisk person), d.v.s. tjänster som Airbnb eller motsvarande godkänns ej som andrahandshyresgäst. 
  • Medlemmen som hyr ut ansvarar fullt ut i samtliga frågor/aspekter för sin andrahandshyresgäst, t.ex. vid störningar eller skador oavsett form och anledning. 


Medlemskap


Endast fysisk person tillåts vara medlem, dvs ej företag, aktiebolag el dyl (se stadgarna).

Medlemmen förväntas vara skriven och boende på den adress som medlemskapet avser.

Ägandet kan delas upp på flera ägare, där en lämplig minsta andel är ca 20% Diskutera detta med styrelsen inför förvärv/medlemskap. Föräldrar som går in som delägare till sina barn bedöms som oftast vara helt ok. 


Det är medlemmen som fysiskt bor i lägenheten som är kontaktperson för samtliga delägare, oavsett hur stor eller liten andel som ägs. 


Vid överlåtelse 


I samband med överlåtelse/försäljning är det vanligt att information sätts upp för att informera utomstående om pågående eller kommande försäljning. Informationen får endast anslås på anslagstavlorna. 


Uppsättning av dokument på portarna (varken på trä- eller glaspartierna) är ej tillåtet. I samband med visning ska portarna hållas stängda och ansvarig för detta är mäklaren som har försäljningsuppdraget.

Ordinarie portkod får ej anslås eller delas ut till intressenter. Tillfällig portkod kan erbjudas mot en administrationsavgift.


Säljaren betalar överlåtelseavgift enligt stadgarna.


Övrigt

 

Uppgifter kan vara felaktiga, om den här texten inte har uppdaterats med senaste underlaget. Föreningen tar inget ansvar om uppgifterna används på fel sätt eller om de inte stämmer. Kontrollera med styrelsen och/eller ekonomisk förvaltare (Rådrum) innan användning.  

 

Enklast är att skicka ett majl till styrelsen@knoppen11.se och fråga om uppgifterna är aktuella.

 

-Knoppen 11-