Stadgar

Föreningens stadgar uppdaterades 2020, du finner stadgarna på länken nedan


Tryck här för att läsa föreningens stadgar

-Knoppen 11-