Andrahandsuthyrning


Nedan finner du information kring andrahandsuthyrning samt de dokument som ska fyllas i för ansökan. Dokumenten skickas ifyllda till styrelsen@knoppen11.seUpplåtelse i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och ska innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Om en ny andrahandshyresgäst flyttar in ska en ny ansökan skickas in, även om detta sker under den period för vilken tillstånd redan beviljats. Ansökan ska till styrelsen senast 1 månad planerad inflyttning.


Tillstånd för andrahandsuthyrning ges i regel för ett år i taget. Önskar bostadsrättsinnehavaren hyra ut sin lägenhet under längre tid har vederbörande att i god tid innan tidsfristen löper ut inkomma med ny ansökan till styrelsen. Inkommer ingen sådan ansökan utgår styrelsen från att bostadsrättsinnehavaren åter bor i lägenheten och fortsatt andrahandsuthyrning betraktas således som olovlig.


Om uthyrningen ska pågå längre tid än två år ska hyresgästen avstå från besittningsskydd. Besittningsskyddet för andrahandshyresgäst avtalas bort genom ansökan till hyresnämnden, som har särskild blankett för detta (www.hyresnamnden.se - blankett HN-4).


Övrigt att beakta:

    • Föreningen godkänner ej andrahandsuthyrning kortare än 3 mån.
    • Föreningen tar ut en avgift, från bostadsrättsinnehavaren som hyr ut, om 10% av gällande prisbasbelopp per uthyrningstillfälle i enlighet med antagna stadgar/stadgeändring (årsstämman 2014 och 2015).
    • Föreningen medger endast andrahandsuthyrning till namngiven person (ej juridisk person), d.v.s. tjänster som Airbnb eller motsvarande godkänns ej som andrahandshyresgäst.
    • Medlemmen som hyr ut ansvarar fullt ut i samtliga frågor/aspekter för sin andrahandshyresgäst, t.ex. vid störningar eller skador oavsett form och anledning.


Dokument 

Ansökan om andrahandsuthyrning


Avtal för andrahandsuthyrning


Fullmakt vid andrahandsuthyrning


-Knoppen 11-